Su tankı çeşitleri son yıllarda artan kullanım olanakları ile olağan üstü bir gelişim sağlamıştır. Bu kullanım oranlarının artışında hiç şüphesiz şehir şebekesinde yaşanan olumsuzlukların etkisi büyüktür. Fakat su deposu ihtiyaçlarında asıl farklı şekillerin ortaya çıkması depo satın almak isteyenlerin sahip olduğu farklı yapılardaki kullanım alanlarından dolayı oluşmuştur. Zira binanın orijinal planları arasında su deposu yer almıyorsa zaman ile bu noktaya uygun su deposunun bulunup koyulabilmesi olağan üstü bir çaba gerektirmektedir. Bu yüzden üreticiler müşterilerinin farklı kullanım alanlarını göz önünde bulundurarak farklı modelleri ve çeşitli materyallerden depolar üretmeyi doğru bulmuştur. Bu yönü ile bakıldığında su depolarında en önemli depo çeşitleri metal depolar plastik depolar ve betonarme depolar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu depolar için farklı kullanım alanları da doğru orantılı olarak ortaya çıkmıştır.

Su tankı gövdeleri olarak da bilinen bir ayrıntıdır. Bu gövdelerin oluşturduğu farklar çeşitli yalıtım tekniklerinin de gelişmesini sağlamıştır. Bu yönü ile bakıldığında su depolarında bu denli yoğun çeşitliliğin oluşması yalıtım faaliyetlerinde de farklı ürünleri ortaya çıkartarak daha geniş bir yalıtım dünyasına geçilmiştir. Yalıtım konusunda metal ve plastik depolar alkali boyaları tercih etmektedir. Bu durum deponun iç yüzeyi ve sahip olduğu kullanım alanının kısıtlı olması ile doğru orantılıdır. Zira depo ister dik olsun ister yassı şekilde membran uygulaması sağlıklı sonuçlar sunmamaktadır. Bu durum alkali boyalar ile telafi edilmekte ve kullanım için olağan üstü kolaylık sağlamaktadır. Betonarme su depolarında ise yalıtım uygulaması tamamen membran ve alkali boya ile yapılabilmektedir. Seçim hakkı müşteride olmak kaydı ile iki ürün aynı anda da kullanılabilmektedir.

Su tankı ebatları konusunda oluşan farklılıklar en çok kullanıcıyı etkilemektedir. Zira kullanışlı bir su deposu için en önemli kriter depoyu kullanacak kişilerin günlük kullanımını karşılayıp karşılayamayacağı konusunda önem göstermektedir. Zira su depolarının günlük kullanımı karşılaması için binada yaşayan sayısı ile ortalama günlük 8 litre su kullanımı çarpılmalıdır. Bu sonuç kullanışlı bir su deposu için en doğru ebatları belirlemenize yardım edecektir.

Comments are closed.