Hidrofor ve su deposu su takviye sisteminin iki önemli aracı olarak öne çıkmaktadır. Su depoları suların kesildiği dönemlerde insan hayatını belirli bir süre içerisinde yani Deponun kapasitesi elverdiğince Normal şartlarda devam etmesine yardım sağlamaktadır. Su depoları apartmanların giriş yada çatı katlarında bulunabilir. Hidrofor motoru ise su deposunun içinde yer alan suyun apartman tesisatlarına otomatik olarak gönderilmesi işlemini gerçekleştirir. Zira bu işlem gerçekleşmediği zaman sistem hava yapacak ve depo içerisindeki yer alan su apartmana gönderilmeyecektir. Su depolarının sadece hidrofor motoru değil izolasyon ve yalıtım ihtiyaçları da bulunmaktadır. Çünkü bu ihtiyaçları karşılanmadığı durumlarda su depoları bakteri ve yosun oluşumuna olanak tanıyacak bu sayede ortamda oluşacak olan kirlilik gitgide artacaktır. İnsan sağlığı için son derece elverişsiz koşullar oluşturabilen bu yönüyle sürekli gözetim altında tutulmalıdır.

Apartmanlarda genellikle 6 tonluk su deposu kullanılmaktadır. Bu su deposu ortalama 8 daireli bir apartman için yeterli olabilmektedir. Fakat ihtiyaçlar doğrultusunda su depolarının kapasiteleri ve malzemeleri gözden geçirebilir. Zira su depolarının malzemeleri sadece plastik yada betonarme değil metal gövde olarak da üretilebilmektedir. Bu yönüyle bakıldığında tonaj farklılıkları ürün boyutları ile değişiklik göstermektedir. Su depolarında 10 tondan daha yüksek kapasiteli ihtiyaç olduğunda mutlaka metal su depolarına da göz atmak doğru olacaktır. Su depolarının izolasyonlarının yalıtımının yapılabilmesi için yaygın olarak alkali boyalar kullanılmaktadır. Ayrıca betonarme yapıların yalıtımları kullanabilir kullanılabilmesi için ise seçim membran uygulamaları olarak öne çıkmaktadır.

5 tonluk su deposu ebatları su deposunu koymayı düşündüğünüz alan ile kıyaslanıp bu doğrultuda hesaplarınızın yapılmasını gerektirmektedir. Zira 5 tonluk su deposu Ortalama bir apartmana yeterli olsa da apartmanın girişinden geçme konusunda sorun yaşayabilir. Bu yüzden su deposu ilk defa koyulacak bir yerde genellikle çatı katı daha uygun seçenek olarak öne çıkmaktadır. Su depolarının kapasiteleri temizlikleri ve aynı zamanda yalıtım ihtiyaçları karşılandığında bu durumda derece uzun süreli hizmet verebilmektedir. Su depolarının en büyük ihtiyacı kapasitelerinin tamamen dolu olarak kullanılmasıdır. Zira su depolarının sirkülasyon düzeninin bozulması yani su deposunun baypas edilmesi bir süre sonra depo içerisinde bakteri hayatının ve yosun oluşumlarının gözlemlenebilmesine müsaade edecektir. Bu yönüyle hastalıkları için bir merkez görevi taşıyabilen su depoları apartman yöneticilerinin sorumluluk alanlarında olup temizlik yalıtım izolasyon gibi ihtiyaçlar durumunda profesyonel şirketler ile iletişim kurulması doğru olacaktır.

Comments are closed.