Su deposu  yalıtım detayı Su deposu nasıl çalışır? Ya da su deposunun çalışma mantığını anlamak için düşüncelere dalanlardansanız su deposunun basit bir çalışma mantığı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü su depolarının çalışma mantıkları tamamen tesisatın apartman girişinde bir depoya bağlanacak şekilde hazırlanması ve bu tesisattan gelen suyun depo içine boşaltılarak buradan apartman dairelerine dağıtılması üzerine kurulmuştur. Su deposunun çalışma prensibine yakından baktığımızda aslında insan sağlığı için son derece önemli ayrıntıları içinde barındırdığını görebilmekteyiz. Su depolarının insan sağlığı için taşımış olduğun bu son derece önemli ayrıntılar Bu yönüyle bakıldığında yöneticilerin yani apartmanda Su deposundan sorumlu olan kişilerin çok önem göstermesi gerektiği konuların altına imza attığını bilmesi gerekmektedir.

Su depolarında satın almak ve kullanımı sunmak önemli bir hizmet olurken daha önemlisi su deposu yalıtımlarının sağlanmasını gerçekleştirmektir. Zira bu alanda hizmet veren profesyonel şirketlerden yardım alınarak yapılması gereken su deposu kurulumu ve su deposu analizleri bu yönüyle ihmal edildiklerinde yani Sağlık Bakanlığı yönergelerine göre imal edilerek kurulduklarında büyük sorun oluşturacaktır. Zira su deposu kurulumu için kurulumu yapacak şirketin hem Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması hem yalıtım yapabilme yeteneğine sahip olması birçok problemi ortadan kaldırılacağı gibi hizmetin daha uygun fiyata satın alabilir alınabilir olmasını sağlayacaktır.

Su depolarının en önemli ayrıntılarından bir de su deposu kapağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kapağın kapalı olması ve izole olarak kullanılıyor olması büyük önem taşımaktadır. Bu yönüyle bakıldığında kapağın kapalı olma önemini kavramamız için su deposunun içerisine girecek kemirgenlerin burada ölerek oluşturacağı hastalık başlangıçlarını hayal etmek yeterli olacaktır. Zira söz konusu su deposu kapakları kapatıldığında bu alanda olası bir çocuk ya da farklı bir hayvanın su deposuna düşmesi tam bir felaketin oluşmasına neden olacaktır. Bu yüzden su deposu yalıtımları mutlaka yetkilendirilmiş şirketleri yaptırmak ve kapağı kapalı olarak hizmet verdiğinden emin olmak önem taşımaktadır. Su deposu yalıtımları depo gövdesine bağlı olarak metal ve plastik depolarda alkali boyalarla betonarme depolarda ise membran ile yapılmaktadır

Comments are closed.