Su deposu resmi genelgeler doğrultusunda hazırlanmış olan sertifikalar ile hizmet vermesi gereken önemli yaşam destek üniteleri arasında yer almaktadır. Suyun kesik olduğu durumda bölgede yaşayan su deposunu kullanan kişilerin günlük kullanımlarını ve hayatlarını devam ettirebilmesi için gerekli olan su takviyesini yapmakla yükümlü olan su depolarının içinde hijyen ve yalıtım ortamlarının oluşmuş olması sağlık için belirleyici rol oynamaktadır. Ayrıca söz konusu ortamın oluşturulabilmesi için Apartman yöneticileri yasal sorumlular olarak öne çıkmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında su deposu almak ve kullanıma açmak oldukça önemli bir hizmettir. Zira su deposu alıp kullanıma açıldıktan sonra mutlaka yalıtım malzemeleri ile yalıtılması ve bu hizmetin profesyonel şirketler tarafından sunulması büyük önem göstermektedir. Aksi takdirde işinde profesyonel olmayan kişiler insan sağlığının en olumsuz şekillerde etkilenmesi ne neden olabilmektedir.

 

Su deposu satın al ve bütün problemler ortadan kalksın mantığı son derece yanlış bir uygulamadır. Çünkü su deposu satın aldıktan sonra su deposunun düzenli ve periyodik bakımlara bununla birlikte düzenli olarak yalıtımlarının yapılmasına eğer yalıtımında varsa bir problem gözden geçirilip olmalarına büyük önem gösterilmelidir. Aksi takdirde yalıtımda oluşacak kusurları su deposunun ana malzemesi ile suyun birleşmesini sağlayacak bu birleşimde bir süre sonra su deposu üzerinde oluşan deformelerin delik yada çürüme başlangıçları göstermesine neden olacaktır. Bu durum son derece olumsuz bir sonuç olsa da kaçınılmaz senaryolar arasında yer almaktadır.

 

Su deposu problemleri arasında en çok öne çıkan su deposunun içinde yaşanan yosunlaşma ve çamur birikintisine bağlı olarak çürüme sorunlarıdır. Bu sorunların aşılabilmesi için yosun ilaçları ve çürümeye karşı temizlik öne çıkmaktadır. Fakat öncelikli olarak su deposunun yalıtımı yapılması bu problemlerin ortaya çıkışına yüzde 70 oranında erteleyecektir. Fakat profesyonel şirketler tarafından yapılması gereken yalıtım ve temizlik işlemleri Sadece bir kez değil düzenli periyotlar ile kontrol edilerek tekrarlanmalıdır. Profesyonel temizlik şirketleri Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına göre 6 aylık periyotlarda bir kez mutlaka su deposunun komple motor iç yüzey yalıtım malzemesi ve biyolojik testlerini yapabilme donanımına sahiptir.

 

Comments are closed.