Su deposu durağı ya da su deposu taşıma ünitesi diyebileceğimiz yapılar özellikle metal ve plastik depolar için büyük önem taşımaktadır. Zira söz konusu olan bu üniteler deponun zemin ile temasını kontrollü olarak sağlayan ve gövdenin basınç altında ezilerek çürümesine engel olan en önemli ayrıntılardır. Su depolarında bu önemli detay dikkate alınarak su depoları için son derece uzu ömürlü bir kullanım sağlanabilmektedir.  Su depoları yapılarına göre farklılıklar göstermekte olun betonarme su depolarında bu ihtiyaçlar oluşmamaktadır. Betonarme su depoları genel olarak binaların orijinal projelerinde yer alabildiği gibi aynı zamanda eski sistem yakıt depolarının dönüştürülmesi ile de sağlanabilmektedir.

Su deposu dezenfekte konusunda büyük bir özen gösterilmesi gerekmektedir. Zira su depolarının sahip olduğu bu hassas denge sağlık için çok kırılgan ve olumsuz durumların ortaya çıkabilmesine neden olmaktadır. Dezenfekte koşullarının su deposunda tam olarak sağlanabilmesi için mutlaka su deposu içinde yalıtım işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.  Aksi taktirde dikkatten kaçan dönemsel bir kirlilik su deposu içinde yosun oluşması başta olmak üzere bakteri artışı ve depo delinmesi sonucunu doğurabilmektedir. Bu durumlar ile karşılaşmamak için alınması gereken en önemli önlem yapılarına göre depoların ihtiyaç duydukları yalıtım operasyonları için yetkili ve sertifikalı şirketler ile iletişime geçmektir.

Su deposu çizimi eğer bir proje dahilinde binanın zemininde bir su deposu inşaatı gerçekleşmeyecekse gereklilik göstermemektedir.  Fakat bina dışında bir noktaya yapılacaksa çizim ve projelendirme önem taşımakta ve yapı denetim tarafından kontrol edilmektedir. Su depolarının bu denli sıkı koşullarda denetlenmesinde en büyük neden ise su depolarının insan sağlığı ve refahı için doğrudan belirleyici rol oynamasıdır. Su depolarında yaşanan bu durum ayrıca su deposunun da daha uzun ömürlü olarak kullanılabilmesi için yarar sağlayacaktır. Yapılarına göre su depolarını ele aldığımızda dezenfekte ve yalıtım teknikleri benzerlik göstermektedir. Betonarme yalıtımları için özel üretilen membran ile su depoları içinde yalıtım koşulları sağlanabilmektedir.  Bu durum sadece betonarme depolara özel olmakla birlikte uygulama plastik ve metal gövdelere uygulanamamaktadır.

Comments are closed.