Su deposu vanaları mutlaka dikkate alınması gereken ayrıntılardır. Çünkü olası su kesintisinin nedeni su vanalarının kapatılması ve gereğinden çok sıkılmasından kaynaklanmaktadır. Bu yönü ile bakıldığında su depoları ile ilgili bütün sorumluluğun apartman yöneticilerinde olduğu unutulmamalı yapılacak işlemlere sadece apartman yöneticilerinin onay verdiği durumlarda hazırlık yapılmalıdır. Çünkü su depolarının toplum sağlığı ve psikolojisi üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Olası yanlış ilaçlama sonrası ortaya çıkacak olan olumsuz sağlık koşulları tamamen apartman yöneticisinin karşı karşıya kalacağı sorunlardandır. Bu nedenle mutlaka su depoları konusunda atılacak olan her adım sağlık bakanlığının yönergeleri doğrultusunda hizmet veren su temizliği yalıtımı ve izolasyonu şirketleri ile uygulanmalıdır.

Su deposu ve hidrofor hesabı su deposu için önemli olan bir başka ayrıntı olmakla birlikte su deposunun çalışması ve doğru çalışması için önem taşımaktadır. Su depolarının doğru çalışabilmeleri için mutlaka önlem almak büyük önem taşımaktadır. Ayrıca teknik hesaplamalar doğrultusunda işlemlerin montajın ve yalıtımın yapılması büyük önem taşımaktadır. Aksi taktirde sistem bütünü ile ya da kısmen çalışmayacaktır. Bu su depolarının sahip olmuş olduğu özellikler göz önünde bulundurularak mutlaka yetkili personellerce işlemlere tabi tutulması büyük önem taşımaktadır. Su depolarında dikkat çekici konulardan bir başkası ise depolar arasında oluşan gövde farklarından kaynaklı olarak farklı kimyasallar ve farklı yalıtımların ortaya çıkmasıdır.

Su deposu ucuz olarak satın alınabilen ürünler arasında yer almaktadır. Bu ucuzluğun başlıca sebebi depo üreticilerinin çoğalması ve çok yaygın bir şekilde su depolarının temin edilebilir olmasıdır. Fakat su depolarında dikkat çeken asıl ayrıntı yalıtım konusunda yaşanmaktadır. Çünkü yalıtımları iyi yapılmamış ya da hiç yapılmamış depolar halk sağlığı için oluşturacağı riskler yanı sıra depoların kısa sürede kullanılamaz hale gelmesine neden olabilmektedir. Su depolarının farklı yalıtım ihtiyaçlarına karşın ortaya çıkan standartlar gereğince depolara yalıtım yapmak büyük önem taşımaktadır. Bu standartlar gereğince betonarme su depolarında membran tek başına kullanılabileceği gibi alkali boya ile de kullanılabilmektedir. Fakat metal ve plastik gövdeli su depolarında yalıtım ihtiyaçları sadece alkali boyalar ile karşılanabilir durumdadır.

Comments are closed.